Odlučili ste da aplicirate za kredit, ali nijeste sasvim sigurni kako funkcioniše čitavi proces? Ne znate da li su prikazana kamatna stopa i mjesečni anuitet za otplatu jedine stavke na koje treba da obratite pažnju prilikom uzimanja kredita?

Budite svjesni i činjenice da banke nude kredite sa različitim uslovima za različite namjene, tako da je vjerovatno povoljnije uzeti adaptacijski kredit za renoviranje stana nego gotovinski. O tome kako da odaberete vrstu kreditnog aranžmana koja najviše odgovara vašim potrebama, možete pročitati u našem tekstuKako odabrati pravi kreditni aranžman.

U nastavku se nalazi nekoliko korisnih pitanja koja bi trebalo postaviti savjetniku za klijente u kreditnoj instituciji u kojoj planirate da uzmete kredit. Odluka o uzimanju kredita je važna, stoga je neophodno da budete potpuno informisani u trenutku njenog donošenja.

1. Koliko se najviše novca može pozajmiti u vašoj kreditnoj instituciji?

Prilikom pozajmljivanja novca, banke procjenjuju rizik, tačnije provjeravaju da li ste u mogućnosti da na vrijeme izmirite svoje obaveze. Faktori koji se najčešće razmatraju jesu vaš kreditni rejting, status zaposlenja, kao i odnos između trenutnih primanja i zaduženja. Budući da svaka kreditna institucija ima sopstvene metode procjene, dobro je da znate kolike su vaše realne mogućnosti da se zadužite, pogotovo ako kupujete stambeni prostor.

Naravno, naša sugestija nije da treba da idete do apsolutnog dopuštenog maksimuma kreditnog zaduživanja. Izračunati dopušteni maksimum nije indikator koliko zaista treba da se zadužite, već je pokazatelj granice preko koje ne treba da idete.

2. Da li mi možete dati obračun kredita sa svim zaračunatim troškovima?

Obračunata efektivna kamatna stopa pojednostavljuje poređenje kreditnih uslova između finansijskih institucija.

Veoma je bitno da postavite ovo pitanje, jer pored oglašavane nominalne kamatne stope, krajnja efektivna kamatna stopa koja sadrži sve prateće troškove, jeste ono što vam daje najbolju predstavu o uslovima kreditnog aranžmana u koji ulazite. Stoga vam obračunata efektivna kamatna stopa pojednostavljuje poređenje kreditnih uslova između finansijskih institucija.

Naša koleginica Kristina Bukilić je u tekstu o kamatnim stopama detaljnije pojasnila sve njihove specifičnosti, pa vam preporučujemo da pročitate članak, ukoliko već nijeste.

3. Da li je neophodno obezbijediti učešće prilikom uzimanja kredita?

Prilikom odobravanja namjenskih kredita, finansijske institucije ponekad traže od vas da iz sopstvenih izvora obezbijedite određeni procenat učešća.

Ukoliko ste u mogućnosti da iz sopstvenih izvora obezbijedite određeni procenat učešća u ukupnoj kupovini, možete smanjiti rok otplate kredita ili mjesečni anuitet otplate.

 

4. Možete li mi napraviti dva obračuna ‒ sa fiksnom i sa promjenljivom kamatnom stopom?

Prilikom uzimanja kredita, vjerovatno ćete se naći u situaciji da vam banke nude da odaberete između dvije vrste kamatnih stopa ‒ fiksne i varijabilne. Kod fiksne kamatne stope unaprijed (fiksno) znate sve uslove zaduženja i oni se ne mijenjaju tokom otplate kredita, dok kod varijabilne kamatne stope koja najčešće zavisi od EURIBOR-a, sa bankom ugovarate periodičnu promjenu i ponovni obračun anuiteta u zavisnosti od kretanja referentnih kamatnih stopa na tržištu novca.

 

Tokom otplate dugoročnog kredita uslovi se mogu promijeniti

U trenutku uzimanja kredita, vjerovatno su bolji uslovi kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, ali uzmite u obzir da se tokom otplate dugoročnog kredita uslovi mogu promijeniti i da ukupna kamata koju ćete platiti može biti veća nego kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom. S druge strane, moguće je da se i vaša kamatna stopa smanji u budućnosti usljed tržišnih kretanja.

5. Da li postoje još neki troškovi za koje bi trebalo da znam?

Postoje neki aspekti uzimanja kredita koji se znaju previdjeti u početku, a koji mogu biti vrlo bitni. Na primjer, u Erste banci ne morate računati na trošak procjene nekretnine prilikom uzimanja stambenog kredita ‒ besplatna je. Što više informacija o svim povezanim troškovima prikupite unaprijed, bićete spremniji da donesete mudru finansijsku odluku, zasnovanu na informisanosti.

Zatražite od svog savjetnika da vam unaprijed saopšti sve detalje u vezi s troškovima povezanim sa uzimanjem kredita, kao i troškovima prijevremenog zatvaranja, ukoliko se odlučite da, usljed boljih uslova na tržištu, tokom perioda otplate refinansirate svoj kredit. O tome smo govorili u tekstu „Refinansiranje obaveza – uz malo pažnje do velike uštede“.

Nadamo se da će vas ovi savjeti pripremiti da mudrije i uspješnije aplicirate za kredit. Ukoliko ste zainteresovani, ponudu kredita Erste banke možete naći ovdje, i dogovoriti se s našim savjetnicima za klijente u filijali koja vam je najbliža.

Erste sveznalica