Ukoliko ste bili u prilici da razmišljate o uzimanju kredita, vjerovatno vam se javila nedoumica o tome da li je baš sada pravo vrijeme? Šta ako se nakon nekog vremena kamatna stopa na tržištu promijeni? Promjene uslova na tržištu možete okrenuti u svoju korist jer su banke u svoju ponudu uvrstile kredite za refinansiranje postojećih obaveza.

U ovom blog postu pokušaćemo da vam približimo na šta sve treba da obratite pažnju prilikom odlučivanja o refinansiranju kredita kako biste osigurali povoljnije uslove otplate vaših finansijskih obaveza.

Na koji način funkcioniše refinansiranje kredita

Kredit ne mora da vam bude odobren u istoj finansijskoj instituciji u kojoj su nastale vaše obaveze

Refinansiranje kredita funkcioniše tako što vam banka odobrava novi kredit sa povoljnijom kamatnom stopom. Ovim tipom kredita vam se pruža mogućnost da objedinite sve vaše dotadašnje finansijske obaveze u jedan kredit koji otplaćujete u mjesečnim anuitetima. Važan aspekt ovog tipa kreditiranja jeste taj da kredit ne mora da vam bude odobren u istoj finansijskoj instituciji u kojoj su nastale vaše obaveze, već možete da za sebe odaberete najpovoljniju opciju koja se u tom trenutku nudi na tržištu.

Glavni razlog za odluku o refinansiranju kredita jeste smanjenje ukupne kamate koju ćete platiti na pozajmljeni iznos. Pored toga, jedna od prednosti jeste ta što pored sopstvenih, u svenamjenski kredit za refinansiranje možete uključiti obaveze ostalih ukućana, čime obezbjeđujete dodatnu uštedu novca.

Refinansiranje kratkoročnih obaveza

Kamatna stopa kredita za refinansiranje je obično znatno niža u odnosu na stopu za prekoračenja po računima i karticama na duži rok.

Pored obaveza za stambeni i gotovinski kredit, koje najčešće koristimo, u kredit za refinansiranje možete uključiti i obaveze za lizing, prekoračenje po računima i kreditnim karticama, kao i ostale finansijske obaveze. Refinansiranje većeg broja dospjelih kratkoročnih obaveza je veoma isplativo u slučaju da u određenom periodu nijeste mogli da ih izmirite u kratkom roku. Kamatna stopa kredita za refinansiranje je obično znatno niža u odnosu na stopu za prekoračenja po računima i karticama na duži rok. Ipak, ovome treba pristupati veoma obazrivo.

Samo temeljna promjena vaših finansijskih navika na dugi rok vodi ispravnom vođenju ličnih finansija. Vodite računa o tome da pored nove mjesečne rate za otplatu pređašnjih obaveza ne počnete ponovo da koristite dozvoljeno prekoračenje po računu u mjeri koju ne možete da kontrolišete. Više o pravilnom korišćenju dozvoljenog prekoračenja možete pročitati u ovom članku o dozvoljenom prekoračenju.

24284609 - portrait of a young couple calculating finance at desk

Koje efekte možete postići refinansiranjem obaveza

Kao što smo ranije naveli, cilj uzimanja svenamjenskog kredita za refinansiranje obaveza je prije svega smanjenje ukupnog iznosa kamate koju ćete platiti na pozajmljeni iznos. Manja kamatna stopa vam omogućava da se opredijelite između:

  • refinansiranja sa ciljem smanjenja mjesečnog anuiteta uz isti rok otplate u odnosu na postojeće finansijske obaveze,
  • refinansiranja sa ciljem kraćeg roka otplate, manjim smanjivanjem, zadržavanjem ili povećanjem trenutnog mjesečnog anuiteta,
  • refinansiranja postojećih obaveza uz dodatni iznos gotovine shodno vašim trenutnim potrebama, uz nižu kamatnu stopu i približno isti iznos anuiteta.

Pored navedenog, kredit sa varijabilnom kamatnom stopom refinansiranjem možete zamijeniti onim sa fiksnom kamatnom stopom.

Kako početi proces refinansiranja obaveza

Da biste počeli sa čitavim procesom potrebno je da imate sljedeće informacije:

  • sagledajte koliku proviziju vaša banka naplaćuje za prijevremeno zatvaranje kredita i pod kojim uslovima ga dozvoljava.
  • poželjno je da vodite računa o aktuelnim tržišnim kamatnim stopama kako biste uvidjeli koliko vam se u datom momentu isplati refinansiranje.

Naša pomoć u čitavom procesu dolazi bez ikakve obaveze sa vaše strane.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u sagledavanju vaše finansijske situacije i isplativosti refinansiranja obaveza, možete nas kontaktirati za pomoć popunjavanjem forme na našem sajtu. Takođe, možete nam se obratiti i u vama najbližoj filijali. Naši finansijski savjetnici su uvijek spremni da pomognu prilikom računanja uštede koju možete ostvariti refinansiranjem obaveza i u odabiru adekvatne opcije za vaše potrebe. Naša pomoć u čitavom procesu dolazi bez ikakve obaveze sa vaše strane.
 

Objedinjavanje svih mjesečnih finansijskih obaveza u jednu može biti veoma dobra ideja koja vam daje dodatnog prostora u planiranju kućnog budžeta. Ipak, malo opreza prije bilo kojeg ulaska u kreditni aranžman nije na odmet. Obavezno tražite od banke kreditni obračun koji odgovara vašim potrebama. Na njemu moraju biti iskazani period otplate, efektivna kamatna stopa i ukupan iznos kamate koju ćete platiti tokom cijelog perioda. Informišite se o različitim vrstama kamatnih stopa u tekstu “Šta sve treba da znate o kamatnim stopama” naše koleginice Kristine Bukilić.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom pomogli da sagledate širu sliku postupka refinansiranja obaveza. Čitajte nas i dalje, pripremamo brojne interesantne i korisne tekstove🙂