Kada pričate sa nekim o uzimanju kredita, kao najvažniji i najzahtjevniji dio postupka se često nameće proces podnošenja zahtjeva za kredit. Potrebno je mnoštvo dokumenata, najčešće nijeste sigurni gdje možete da ih dobijete, potrebno je nekoliko odlazaka u banku i računate na sve potencijalne komplikacije koje dolaze sa tim.

Iako se slažemo da proces podnošenja zahtjeva za kredit može biti kompleksan, postoji jedan, još značajniji i kompleksniji , koji se često zanemaruje – odabir kreditnog aranžmana koji najbolje odgovara vašim potrebama. Već i sami znate kako to ide – odlučujete se na pretragu na internetu kako biste vidjeli kakvu ponudu kredita nudi vaša banka, samo da biste našli lavinu informacija koja vam možda neće imati sasvim dovoljno smisla na prvo čitanje. Apstraktne cifre, različite vrste uračunatih i neuračunatih troškova, utiču na to da se osjećate preplavljeni brdom podataka, a da pri tome nijeste ni malo bliži odluci.

Ovdje je jako bitno napomenuti da su banke zakonom obavezane da prikažu sve informacije koje vidite i na način na koji ih vidite, kako bi cio proces bio što transparentniji. Nažalost, krajnjim korisnicima često te informacije nijesu dovoljne, i tu nastaje blokada. Znajući to, Erste banka je nedavno redizajnom vebsajta pokušala da korisnicima prikaže ove informacije na što razumljiviji način uz pomoć kreditnog kalkulatora.

Kreditni kalkulator vam pokazuje kako različita visina kredita i dužina roka otplate utiču na visinu kamate i mjesečnog anuiteta koji plaćate. Međutim, kako bismo cio proces učinili još jednostavnijim, ukazujemo na šta još treba da obratite pažnju prilikom odabira kredita.

Ukoliko razmišljate o apliciranju za stambeni kredit, preporučujem da pročitate naš blog post koji vam unaprijed daje sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i institucijama koje ih izdaju. Tako da odmah prevaziđemo obje upravo navedene prepreke. 🙂

Odaberite tip kredita koji najbliže odgovara namjeni

Često se previđa da banke nude različite vrste kredita. Banke u svojoj ponudi imaju različite vrste kredita, zavisno od toga za šta želite da iskoristite novčana sredstva koja dobijete ovim putem. U zavisnosti od namjene kredita, banke nude i različite kamatne stope. Na primjer, u slučaju da su vam potrebna sredstva za renoviranje stana, vjerovatno je da povoljnije uslove možete dobiti kod u slučaju da aplicirate za adaptacijski kredit, umjesto za gotovinski kredit.

  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je stopa koju banka navodi kao kamatnu stopu u ugovoru, a prema kojoj obračunava kamatu na glavnicu.
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale direktno povezane troškove kredita.

Za detaljne informacije o kamatnim stopama, preporučujem vam naš tekst – Šta sve treba da znate o kamatnim stopama.

Pažljivo proučite ponudu kredita koje nudi vaša banka, u zavisnosti od namjene za koju su vam sredstva potrebna.

Kada onda treba uzeti gotovinski kredit?

Ovaj tip kreditiranja je koristan kada treba da finansirate neke neplanirane okolnosti

Gotovinski krediti se razlikuju od namjenskih kredita u tome što imate slobodu da radite sa dodatnim novčanim sredstvima šta god želite. Ova vaša sloboda upravljanja novcem svakako dolazi najčešće uz nešto višu kamatnu stopu kao cijenu tog “luksuza”. Ovaj tip kreditiranja je koristan kada, na primjer, treba da finansirate neke neplanirane okolnosti i potreban vam je duži period da ih otplatite.

U slučaju da su vam potrebna samo manja dodatna novčana sredstva, onda bi trebalo razmisliti o tome da li je zapravo uzimanje kredita opcija za vas. Kreditne kartice funkcionišu na sličan način kao i sami kredit, ali ako korišćena sredstva otplatite za vrijeme kraće od mjesec, uglavnom nećete platiti kamatu i one u tom slučaju mogu biti bolje rješenje. Ovdje možete pročitate sve o tome na koji način funkcioniše dozvoljeno prekoračenje, koje takođe može biti zamjena kreditu u slučajevima kratkoročnih finansijskih potreba.

39184207 - smiling young woman wearing eyeglasses with black frames and looking up as if daydreaming or thinking of something pleasant

Što je duži rok otplate, veći je i ukupan iznos kamate koji ćete platiti

Ovo je nešto što se često da previdjeti. Veliki broj ljudi kada uzima kredit ne obraća dovoljno pažnje na ukupan iznos kamate koji će otplatiti kroz kreditni aranžman. Donošenje odluke o uslovima kreditnog aranžmana samo na osnovu iznosa mjesečne rate otplate kredita vodi ka pogrešnoj, neinformisanoj finansijskoj odluci. Morate biti svjesni da što duže otplaćujete kredit, on vas više i košta u vidu ukupno obračunate kamate.

Idealna situacija je da finansirate vaše veće poduhvate kombinacijom štednje i kredita.

Zbog toga je potrebno da dobro razmotrite vaše preferencije i mogućnosti. Kako proces uzimanja kredita jeste jedna važna odluka, potrebno je da nađete idealan balans za vaše potrebe između roka otplate i iznosa novca koji želite da pozajmite od banke. Za još povoljnije finansiranje idealna situacija je da finansirate vaše veće poduhvate kombinacijom štednje i kredita. Stoga predlažemo i da štedite u mogućoj mjeri, i na taj način finansirate dio budućih finansijskih potreba.

U slučaju da vam zatreba pomoć u proračunu kreditiranja po vašim specifičnim uslovima, možete nas kontaktirati ispunjavanjem forme na stranicama za kredite koji najbolje odgovaraju vašoj namjeni. Naši finansijski savjetnici će vam rado pomoći i dati pravi savjet. Glavni cilj Erste banke prije svega jeste da njeni klijenti donose dobro informisane, promišljene finansijske odluke, čemu nastojimo da doprinesemo i uz pomoć našeg bloga.

Prije nego što uzmete bilo koju vrstu kredita, moj savjet jeste da se dobro informišete o tome koliko će vas taj zajam ukupno koštati, uključujući sve propratne troškove, kao i kolika je visina mjesečnog anuiteta koji ćete otplaćivati.

Danijela Vukoslavović radi u Erste banci kao zamjenica direktora sektora stanovništva.