Da li se ponekad zapitate koje vrijeme je najbolje da odete do filijale banke da platite račune, nakon čega uzimate telefon iz džepa ili torbe da vidite koliko je sati i kada je gužva najmanja? Umjesto toga, preporučujemo da momenat nakon što telefon dođe u vaše ruke iskoristite za preuzimanje aplikacije koja će vam omogućiti nezavisnost u odnosu na radno vrijeme banke i ostalih institucija koje posjećujete radi izmirivanja svojih mjesečnih obaveza.

Erste mBanking aplikacija će vam omogućiti nezavisnost u odnosu na radno vrijeme banke i ostalih institucija koje posjećujete radi izmirivanja svojih mjesečnih obaveza.

Riječ je o Erste mBanking aplikaciji, koju ćete pronaći ako u polje za pretragu servisa za preuzimanje aplikacija unesete Erste mBanking ⎼ Erste Bank Montenegro na Google Play, ukoliko posjedujete Android telefon, odnosno Erste mBanking Crna Gora na App Store, u slučaju da ste vlasnik iOS uređaja. Nakon što instalirate aplikaciju, potrudite se da je koristite bezbjedno i na odgovarajući način, što će biti zagarantovano ako se budete pridržavali uputstva za upotrebu, koje vam predstavljamo u nastavku.

Plaćanje računa preko mBanking aplikacije

U okviru opcije Novi nalog možete kreirati nekoliko tipova naloga u zemlji i ka inostranstvu. Kada budete željeli da platite račun za struju, telefon i slično, to će vam biti omogućeno odabirom opcije Nalog za plaćanje.

Ako ručno popunjavate novi nalog, obratite pažnju na sljedeća polja:

Broj računa primaoca

Odaberite Banku primaoca, zatim u polje pored unesite broj računa, ali samo preostale cifre nakon koda Banke (npr. za račun 540-77-11 nakon odabira 540 ⎼ ERSTE BANK AD PODGORICA, u polje unosite samo 7711 unosi se samo broj računa, bez crtica)

 

Model i poziv na broj

Uobičajeni model je 00, model 99 se automatski upisuje ako je polje poziva prazno, dok su 05 i 18 rezervisani za uplatu javnih prihoda (porezi, takse, carina, kazne) i zahtijevaju precizno definisan model i format poziva.

Ako plaćate račune, obavezno u Poziv na broj odobrenja unesite pretplatni/korisnički broj sa računa, koji služi primaocu da jednoznačno identifikuje korisnika (npr. za račun za mobilni telefon unesite broj telefona u formatu: 06xxxxxxx, a osim broja telefona, možete upisati šifru korisnika sa računa operatera).

Unos poziva na broj zaduženja nije obavezan, osim za uplatu javnih prihoda (modeli 05 i 18).

 

Datum valute

Ovo polje služi za odabir datuma na koji želite da se izvrši plaćanje. Ako je radno vrijeme platnog prometa isteklo, aplikacija će automatski primijeniti/ponuditi prvi mogući datum valute. Ukoliko odaberete datum valute u budućnosti, nalog će biti u Pregledu plaćanja sa statusom

U najavi i izvršiće se na zadati dan, pod uslovom da na odabranom računu ima dovoljno sredstava.

 

Opcija Hitno

Ova opcija važi za naloge prema drugim bankama u iznosu koji je manji od 1000 €, ako želite da nalog bude procesuiran odmah, ukoliko je radno vrijeme platnog prometa u toku. Nalozi sa ovom opcijom izvršavaju se po značajno većoj tarifi u odnosu na standardnu. Ne preporučujemo korišćenje ove opcije, osim u slučajevima hitnosti ili kada baš želite da nalog bude izvršen na tekući datum valute, a nakon završetka prijema naloga za zadnji žiro-kliring (nakon 15:45 h).

Nakon popunjavanja polja, kliknite na Provjeri. Ukoliko greška postoji, prikazaće se informacija u vezi s tim koji podatak je potrebno ispraviti, a ako je nalog ispravan, pojaviće se opcija Potvrdi, kojom odobravate izvršenje naloga, odnosno opcija Odustani, koja vam omogućava izmjenu naloga.

Postoji li jednostavniji način?

Kada koristite opcije Slikaj i plati ili kreirate nalog na osnovu prethodnog naloga iz Uzoraka ili Pregleda plaćanja, nema potrebe za ručnim unošenjem podataka, čime se vrijeme potrebno za plaćanje obaveza znatno smanjuje.

love, travel, tourism, technology and people concept - happy couple on vacation with tablet pc computer sunbathing on summer beach


Uzmimo za primjer opciju Slikaj i plati. Kada želite da izmirite obaveze na ovaj način, biće dovoljno da odaberete primaoca sa liste i usmjerite kameru telefona na barkod ili QR kod sa računa, nakon čega se nalog automatski popunjava. Poslije toga vam preostaje još samo da provjerite i potvrdite nalog koji se nakon toga šalje na izvršenje.

Kada koristite opcije Slikaj i plati ili kreirate nalog na osnovu prethodnog naloga iz Uzoraka ili Pregleda plaćanja, nema potrebe za ručnim unošenjem podataka, čime se vrijeme potrebno za plaćanje obaveza znatno smanjuje.

Osim toga što u Pregledu plaćanja možete provjeriti status svakog od naloga, koji mogu biti: Izvršeni, U najavi, U obradi, Nepotpisani, Neizvršeni i Stornirani, za bilo koji od njih možete koristiti neku od dvije dodatne opcije koje pojednostavljuju buduće kreiranje naloga:

 • Kopiraj u novi nalog ⎼ opcija koja omogućava kreiranje novog naloga na osnovu postojećeg,
 • Kopiraj u uzorak – opcija uz pomoć koje ćete kreirati uzorak koji kasnije iz opcije Uzorci možete koristiti za plaćanje.


Uvijek vodite računa o sigurnosti

Zaštita podataka uvijek mora biti imperativ svih nas, pa tako i prilikom korišćenja mBanking aplikacije. Zbog toga preporučujemo da se uvijek pridržavate sljedećih mjera:

 • Izbjegavajte korišćenje javnih i besplatnih WiFi mreža,
 • Zaštitite svoje uređaje lozinkom, šablonom ili otiskom prsta,
 • Neka vaš uređaj koristi i održava isključivo osoba kojoj vjerujete,
 • Izbjegavajte čuvanje svih korisničkih podataka na istom mjestu,
 • Veoma je bitno da lozinke za Display karticu i mPIN nijesu lako prepoznatljive (npr. 1234, 0000, datum rođenja) i da ih ne zapisujete, niti saopštavate drugima,
 • Redovno ažurirajte uređaje, koristite antivirus i firewall i omogućite automatsko ažuriranje antivirusne zaštite kako biste uvijek imali ažuriranu verziju,
 • Ne odgovarajte na mejlove u kojima se od vas traže korisnički podaci ili instalacija dodatnih aplikacija, jer banka od vas to nikada neće tražiti. Ukoliko primite poruku ove sadržine, odmah pozovite naš Kontakt centar na 19991 ili nam pišite na ebank@erstebank.me,
 • Ako sumnjate da neko posjeduje vaše podatke ili da ima pristup vašem računu, odmah blokirajte svoj nalog putem opcije Blokada na prijavnoj stranici mBanking usluge. Vaš nalog za pristup svim uslugama elektronskog bankarstva biće istog momenta blokiran, dok će za deblokadu usluge biti neophodno da nam se lično obratite u filijali banke, 
 • Kada završite rad u mBanking aplikaciji, odaberite opciju Odjava.


Na kraju, ne zaboravite da pogledate i video-uputstvo, koje će vas upoznati sa ostalim korisnim funkcijama mBanking aplikacije koje život čine lakšim, a samim tim i ljepšim. Tu smo i da vas podsjetimo na to da će svi novi korisnici koji aktiviraju mBanking do 30. septembra 2020. godine biti oslobođeni plaćanja tri mjesečne naknade za ovaj servis.

Od uplovljavanja u bezbrižan svijet Erste mobilnog bankarstva dijeli vas samo jedan klik na: