Select Page
Izgovorila sam sudbonosno „DA“

Izgovorila sam sudbonosno „DA“

Godinama već razmišljam o njemu. Dešava mi se noću da ne mogu zaspati razmišljajući šta da radim. Da li se skrasiti? Knjige, pozorišta, koncerti – puno manje ili isto?  Smanjiti putovanja? Da li mogu i putovati i skrasiti se, da li ću moći izdržati? Naučila sam biti...