Select Page
Kastodi banka – svijet investiranja na dlanu

Kastodi banka – svijet investiranja na dlanu

Svjesni činjenice da kamatne stope na štednju u posljednjih nekoliko godina opadaju, potrebno je pronaći alternativni način kako biste uspjeli da uložite višak sredstava, a da pritom dobijete zadovoljavajući prinos. Većina se uglavnom odluči da sredstva investira u...