Već duže vrijeme odvajate novac sa strane i sa pojmom „fond za crne dane” ste odlično upoznati? Pored toga, po preporuci stručnjaka, 20 odsto mjesečnih primanja štedite, trudite se da ne donosite nepromišljene odluke i da se ne prepustite impulsivnoj kupovini zbog koje biste potrošili dio novca koji ste marljivo štedjeli?

Ukoliko planirate na duže staze, vjerovatno ste razmišljali o tome na koji način djeci možete omogućiti najkvalitetnije školovanje, sebi sigurnu i bezbrižnu starost ili jednostavno želite da uložite novac tako da on kroz određeni vremenski period vrijedi više.

Ukoliko planirate na duže staze, vjerovatno ste razmišljali o tome na koji način djeci možete omogućiti najkvalitetnije školovanje, sebi sigurnu i bezbrižnu starost ili jednostavno želite da uložite novac tako da on kroz određeni vremenski period vrijedi više.

Za slučaj da vam oročavanje novca ne zvuči dovoljno interesantno, jer je kamata na oročene depozite unaprijed poznata, možda biste voljeli da znate koji je to alternativni način za ulaganje sredstava, uz pomoć kojeg možete dobiti i zadovoljavajuće prinose.

Kao po običaju, riječ dajemo Erste Sveznalici koja će vas upoznati sa jednom od mogućnosti za investiranje koja za vas može predstavljati idealno rješenje. U pitanju su investicioni fondovi.

Šta su investicioni fondovi?

Najkraće rečeno, ulaganjem u investicione fondove, ulažete u tržište kapitala. Evo šta to, zapravo, znači.

Investicioni fondovi kombinuju kapital velikog broja investitora i ulažu ga u akcije, obveznice i druge hartije od vrijednosti. Ulaganjem u investicione fondove, vi kao investitor postajete vlasnik udjela kojim u vaše ime upravljaju profesionalci ⎼ menadžeri za investicione fondove.

Ulaganje u investicione fondove odličan je izbor za sva fizička ili pravna lica, čak i u slučaju posjedovanja ograničenog ili manjeg iznosa za investiranje.

Kako ovdje nije riječ o kupovini pojedinačnih akcija ili obveznica, već o raznolikosti ulaganja, tako i ostvareni prinosi ne zavise od performansi samo jedne hartije od vrijednosti. Glavni princip na kojem počiva ulaganje u investicione fondove jeste diverzifikacija rizika koja omogućava da učinak eventualno slabijeg prinosa jedne hartije od vrijednosti može biti nadoknađen pozitivnim rezultatom druge hartije od vrijednosti. Upravo zbog postojanja ovog efekta, ulaganje u investicione fondove odličan je izbor za sva fizička ili pravna lica, čak i u slučaju posjedovanja ograničenog ili manjeg iznosa za investiranje.
 


Trenutno najpopularniji otvoreni investicioni fondovi su UCITS fondovi. Oni mogu biti registrovani u Evropi i prodavati se širom svijeta, uz primjenu unificiranih regulatornih standarda i standarda zaštite investitora. Mogu biti novčani, akcijski, obveznički i mješoviti, a Erste banka je prva na crnogorskom tržištu omogućila ulaganje u inostrane UCITS fondove.

Koje su prednosti ulaganja u investicione fondove?

Osim što ovaj način ulaganja nije ograničen samo na fizička ili pravna lica, dodatne prednosti ulaganja u investicione fondove su sljedeće:

  • Veći potencijalni prinosi ⎼ kao što smo ranije pomenuli, prinosi na oročene depozite, poput štednje, su fiksni, što nije slučaj sa investicionim fondovima. Oni, u prosjeku, ostvaruju više prinose, ali ne treba zaboraviti i rizik da godinu završe sa negativnim prinosom;
  • Transparentnost ⎼ u bilo kom trenutku možete provjeriti strukturu svog ulaganja i cijenu investicionog fonda;
  • Sredstvima upravljaju stručna i ovlašćena lica ⎼ portfolio menadžeri posjeduju sva neophodna znanja i iskustva koja im, zajedno sa mogućnošću diverzifikacije portfolija kojom smanjuju rizik ulaganja, čine upravljanje vašim sredstvima efikasnijim;
  • Fleksibilnost ⎼ za ulaganje u investicione fondove, na raspolaganju su vam dvije mogućnosti: ugovaranje investicionog plana, gdje ćete sredstva na mjesečnom nivou uplaćivati trajnim nalogom, ili jednokratne uplate u investicioni fond;
  • Dostupnost sredstava ⎼ u svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za kupovinu, prodaju ili zamjenu udjela u fondovima. Na primjer, ukoliko odlučite da prodate svoj udio fondu, sredstva će vam biti isplaćena u roku do sedam radnih dana.


Koji je preporučeni period ulaganja?

Iako postoje preporuke koje se odnose na period ulaganja, konačnu odluku o dužini ulaganja donosite vi, a ona zavisi od dva faktora: vaših finansijskih planova i vaše tolerancije na rizik.

Gotovo sve odluke koje donosite u životu nose sa sobom određeni rizik, pa vjerujemo da vas njegovo postojanje ovdje i nije iznenadilo, ali i da vam je bar malo laknulo kada ste se sjetili diverzifikacije rizika sa početka naše današnje priče. 🙂

Kod manje rizičnih fondova period ulaganja može biti kraći (godinu dana), dok se kod rizičnijih fondova preporučuje duže vrijeme ulaganja (od tri do pet godina).

U slučaju investicionih fondova, rizik predstavlja neizvjesnost u pogledu ostvarenja očekivanog prinosa i mogućnost gubitka, a sama procjena rizičnosti fonda rezultat je sveobuhvatne analize nakon koje se on svrstava u jednu od tri kategorije: fond niskog, srednjeg ili visokog rizika. Kao što vjerovatno pretpostavljate ⎼ rizičniji fondovi sa sobom nose potencijalno veću dobit u odnosu na manje rizične fondove, ali i potencijalno veće gubitke.

 

Zbog svega navedenog, zaključak je da kod manje rizičnih fondova period ulaganja može biti kraći (godinu dana), dok se kod rizičnijih fondova preporučuje duže vrijeme ulaganja (od tri do pet godina). Razlog je prilično jednostavan ⎼ duže vrijeme ulaganja smanjuje negativan uticaj koji dnevne promjene cijena na tržištima kapitala mogu imati na cijenu udjela akcijskih fondova, koji važe za fondove visokog rizika.

Na kraju, ukoliko u jednom momentu poželite da otkupite sredstva uložena u investicioni fond, to možete uraditi u bilo kom trenutku, bez obzira na preporučeni period ulaganja, što, složićete se, predstavlja veliko olakšanje. 🙂

Koliki iznos je potreban za ulaganje u investicioni fond?

Ukoliko u jednom momentu poželite da otkupite sredstva uložena u investicioni fond, to možete uraditi u bilo kom trenutku, bez obzira na preporučeni period ulaganja.

Ukoliko želite da ulažete u investicione fondove, preduslov je da otvorite kastodi račun u Erste banci. Otvaranje računa je besplatno i jednostavno, a za njegovo otvaranje trebaće vam identifikacioni dokument za fizička lica, odnosno Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, OP obrazac i identifikacioni dokument ovlašćenih lica za poslovne subjekte.

Kada otvorite kastodi račun, sigurno će vas zanimati na koji način i u kojim iznosima je moguće ulagati u fondove. Kao što smo ranije pomenuli, na raspolaganju su vam dva modela ulaganja, a došlo je vrijeme da vam naša Sveznalica i o njima kaže nešto više.
 


Ulaganje u fondove možete početi sa veoma malim iznosima. Naime, ukoliko ugovorite investicioni plan, u fond možete ulagati već od 10 eura mjesečno, uplaćujući sredstva trajnim nalogom.

S druge strane, ukoliko se opredijelite za jednokratne uplate u investicioni fond, to može biti iznos već od 50 eura, dok maksimalni iznos koji je moguće uplatiti nije definisan.

Koje fondove nudi Erste banka?

Prije godinu dana, kompanija Erste Asset Management registrovala je kod crnogorske Komisije za tržište kapitala dva nova otvorena investiciona fonda. U pitanju je kompanija koja je ujedno i najveće društvo za upravljanje investicionim fondovima u centralnoj i istočnoj Evropi, a ukoliko se opredijelite za ulaganje u investicione fondove posredstvom Erste banke, imate mogućnost izbora između Erste Adriatic Bond i You Invest Balanced fonda.

Erste Adriatic Bond namijenjen je konzervativnijim ulagačima (fizičkim i pravnim licima) kojima je cilj da ostvare odgovarajući prinos ulaganjem sredstava na preporučeni period od barem dvije godine, uz umjeren nivo rizika*. Ovaj fond ulaže pretežno u dužničke hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca na teritoriji Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunije, Mađarske i Bugarske.

Na raspolaganju su vam dva modela ulaganja u investicione fondove - ugovaranje investicionog plana ili jednokratne uplate u investicioni fond.

You Invest Balanced je mješoviti fond namijenjen fizičkim i pravnim licima, kao i onima koji su spremni da prihvate umjeren nivo rizika* sa ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, a preporučeni period ulaganja je duže od tri godine. Ovaj fond ima za cilj rast vrijednosti investicionih jedinica investiranjem imovine fonda u investicione jedinice drugih investicionih fondova (minimalno 60%), dužničke i vlasničke hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i depozite u skladu sa zakonskim ograničenjima i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda.

Ukoliko ste se vratili na početak priče i prisjetili dugoročnih planova i snova koje, korak po korak, želite da ostvarite i osigurate lijepu budućnost za sebe i svoje najdraže, a smatrate da su investicioni fondovi odlično rješenje za to, ne oklijevajte, i već sada, popunjavanjem online formulara, dogovorite sastanak u najbližoj filijali Erste banke. Čekamo vas i unaprijed se radujemo susretu. 🙂

*Napomena: Na skali od 1 do 7 potencijalnog prinosa i rizičnosti Erste Adriatic Bond se nalazi u kategoriji 2, a You Invest Balanced u kategoriji 3.

Naše analize i zaključci opšte su prirode i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših investitora vezano za povrate, poresku situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da istorijski prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pažnju na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih mogućnosti, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu rasti i padati. Osobama koje su zainteresovane za kupovinu udjela u investicionim fondovima savjetuje se da prije donošenja investicione odluke čitaju trenutne prospekte fondova, a posebno dio koji se odnosi na rizike.