Na osnovu Sporazuma sa Evropskim investicionim fondom (EIF), Erste banka će kroz garantnu šemu InnovFin u naredne dvije godine odobriti 30 miliona EUR kredita po povlašćenim uslovima za razvojne i istraživačke projekte u crnogorskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP).

Garantna shema InnovFin je dio šireg programa Evropske unije (EU) pod nazivom „InnovFin – finansiranje EU za inovatore“, inicijative koja je dio okvira Horizont2020 iz 2014. godine. Cilj na horizontu kreatora ekonomskih politika u Evropi, bio je podizanje globalne konkurentnosti evropskih kompanija i davanje konkretnog impulsa za razvoj i rast zaposlenosti u zemljama EU. Koristi od ovog programa pristupačne su i državama koje nijesu članice EU, već se nalaze na takozvanoj listi pridruženih članica programu Horizont2020. Na toj listi je i Crna Gora.

Koja preduzeća su u kategoriji mikro, MSP i „small mid-cap“?

U crnogorskoj privrednoj strukturi, slično kao i u EU, ogromna većina preduzeća spada u kategoriju mikro, malih i srednjih: imaju do 249 zaposlenih i zadovoljavaju još jedan od sljedeća dva uslova – godišnji promet ne prelazi 50 miliona eura ili je njihova aktiva manja od 43 miliona eura. Osim mikro i MSP, garantna shema InnovFin je namijenjena malim srednje kapitalizovanim preduzećima, takozvanim „small mid-cap“, koja imaju do 499 zaposlenih na puno radno vrijeme i ne spadaju u kategoriju MSP. Mikro/MSP su, naravno, „mikro“ i „mala“ samo u nazivu.

InnovFin donosi bolji ambijent za ulaganja u razvoj i investicije, a kroz povlastice koje nudi, povećava pristupačnost privrede kreditnim sredstvima i unapređuje njihovu konkurentnost.

Ta preduzeća su ključni generatori zaposlenosti, rasta i razvoja u tržišnim ekonomijama, a inovacije su sve važnije za njihov opstanak i rast. To je posebno bitno u uslovima brzih promjena, opšte globalizacije i smanjenja relevantnosti geografskih granica pri definisanju ciljnog tržišta kompanija. Erste banka je dio jedne od najvećih grupacija u regionu i želimo da udružimo znanje, potencijal i želju da kroz oprobane evropske modele donesemo nov kvalitet našim klijentima, sadašnjim i budućim. InnovFin donosi bolji ambijent za ulaganja u razvoj i investicije, a kroz povlastice koje nudi, povećava pristupačnost privrede kreditnim sredstvima i unapređuje njihovu konkurentnost.

 

64118427 - business team meeting present. photo professional investor working with new startup project. finance managers meeting.digital tablet laptop computer design smart phone using, keyboard docking screen foreground

Šta Erste banka finansira kroz InnovFin?

Uz pomoć kreditne podrške uz InnovFin garanciju, crnogorska preduzeća su u prilici da prošire svoj inovativni potencijal i da ulaganjem u razvoj i istraživanja primijene nove pristupe, metode i procese, uvedu novi proizvod, izađu na nova tržišta… InnovFin garantna shema cilja na brzorastuća uspješna preduzeća, koja imaju značajan inovacioni potencijal i razvojnu perspektivu, čiji su troškovi za istraživanja i inovacije jedna od važnih stavki u poslovnim rashodima. Namjena kredita je važna. Važna je i djelatnost preduzeća koje je zainteresovano za finansiranje kroz InnovFin model. Isključen je tek vrlo mali broj djelatnosti, onih koje uobičajeno i nijesu predmet interesovanja finansijskih institucija. Možda je suvišno i reći, na listi isključenih djelatnosti su nezakonite i nelegalne aktivnosti, proizvodnja i trgovina alkoholom i duvanom, trgovina oružja… Ukoliko se bavite kloniranjem ljudi u istraživačke svrhe – InnovFin model nije ni za vas. Nije ni ako želite da refinansirate tekuće kreditne obaveze.

Koristi InnovFin-a

InnovFin garantna šema u praksi funkcioniše na sljedeći način: EIF obezbjeđuje garanciju do 50% iznosa kredita koji banka odobri klijentu. Na taj način se rizik plasmana dijeli, pa je banka u prilici da klijentu odobri bolju cijenu (nižu kamatnu stopu) i dijelom relaksira zahtjeve za sredstvima obezbjeđenja. Banka odobrava investicione, kredite za obrtna sredstva, revolving, u iznosu od 25.000-7.500.000 eura, na rok do deset godina, grejs period do dvije godine, uz fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu.

InnovFin garancije – rezultati

  • Kroz skoro 170 aktivnih sporazuma u 39 zemalja, očekuje se da InnovFin garantna šema omogući preko 16,36 milijardi eura kreditne podrške za inovativna preduzeća. Trenutno ovu podršku koristi više od 12.700 preduzeća, a od nje koristi ima više od 546.000 zaposlenih;

  • Oko 38% korisnika su preduzeća koja namjeravaju da razviju inovativne proizvode/procese/usluge. Svako peto preduzeće je već imalo podršku od EU ili regionalne šeme. Svako deseto namjerava da na inovacije i razvoj utroši više od 80% iznosa sredstava; oko 7% su imale svog biznis anđela; dok skoro 6% preduzeća spada u kategoriju brzorastućih;

  • Oko polovine korisnika je u sektoru proizvodnje, a slijede informacioni sektor i komunikacije; trgovina i servis vozila; profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti; poljoprivreda, lov i šumarstvo…

Danilo Begović, direktor Sektora privrede

*Tekst preuzet iz časopisa Glasnik, Privredne komore Crne Gore