Stiglo je ljeto, a sa njim turistička sezona, što znači da je velika vjerovatnoća da ćete biti u prilici da kupujete, ili češće, prodajete robu turistima ili nudite usluge strancima koji dođu u Crnu Goru.

To će vas dovesti u situaciju u kojoj je neophodno da vršite novčane transakcije sa osobama iz inostranstva, ali ne brinite, ovaj postupak nije tako komplikovan kao što ste možda imali priliku da čujete. Objasnićemo ga u nastavku.

Račun za međunarodne platne transakcije – veza sa inostranstvom

Da biste mogli da primate i šaljete novac preko granice, trebalo bi da imate otvoren račun za međunarodne platne transakcije. Ukoliko ga nemate, to možete učiniti veoma lako. U Erste banci možete pokrenuti postupak za otvaranje računa onlajn putem ovog linka, ili u poslovnici banke uz važeći identifikacioni dokument.

Preko računa za međunarodne platne transakcije možete plaćati za robu i usluge koje su kupljene ili izvršene u inostranstvu o čemu smo već govorili u jednom od prethodnih blog postova. U ovom ćemo se, međutim, posvetiti onoj drugoj strani, primanju novca.

Preko računa za međunarodne platne transakcije možete primiti novac koji ste zaradili u inostranstvu ili od ljudi iz inostranstva (poput Airbnb-a), nasljedstvo, poklone, penziju – mogućnosti su široke.

Istina je da dobar dio posla prilikom transakcija obavlja pošiljalac novca, ali vi kao primalac treba da znate neke stvari prije nego podignete novac poslat iz inostranstva, kako biste olakšali sebi stvari u čitavom procesu, naročito u ovom periodu u kojem je broj transakcija ka i iz inostranstva znatno veći. Naravno, uvijek morate biti sigurni da ste prethodno pošiljaocu poslali ispravne Instrukcije za priliv iz inostranstva, koje možete naći na sajtu Erste banke ukoliko ste naš klijent, ili ih dobiti u najbližoj poslovnici.

IBAN kao sredstvo identifikacije

Otvaranjem deviznog računa dobijate i IBAN. International Bank Account Number (IBAN) ili međunarodni broj bankovnog računa je jedinstveni identifikator deviznog računa koji se dodjeljuje individualno svakom klijentu koji ima otvoren račun za međunarodne platne transakcije, a možete ga saznati u filijali banke u kojoj ste ga otvorili ili putem IBAN kalkulatora koji se nalazi na našem sajtu.

Glavna prednost IBAN-a je to što će vam omogućiti brži prenos novca u međunarodnim transakcijama. Banke su obavezne da provjere tačnost IBAN-a u fazi pokretanja transfera novca i mogu izvršiti transfer samo ukoliko je ovaj broj ispravan.

Veoma je važno da osobi koja vam šalje sredstva skrenete pažnju na važnost IBAN-a.

Ovaj broj treba da bude naveden na nalozima kako bi se znatno ubrzao prenos sredstava i izbjegli neželjeni troškovi. U slučaju da IBAN nije naveden ili je nepravilan, moguće je da inostrana banka zaračuna dodatne troškove, koji ponekad mogu biti visoki i padaju na teret primaoca sredstava, dakle – vas. Na primjer, u zemljama Evropske unije, banke naplaćuju naknadu od 5 do 20 pa i više eura za svaki platni nalog u kome nisu navedeni IBAN primaoca sredstava i SWIFT adresa njegove banke

Koja je razlika između IBAN-a i ‘’običnog’’ broja računa?

IBAN možete razlikovati od običnog bankovnog računa po dva slova na početku IBAN-a koja se odnose na šifru zemlje iz koje račun potiče i po dužini, jer se IBAN za CG sastoji od 22 znaka.

O tome šta je SWIFT i zašto je značajan ste imali priliku da čitate na našem blogu, a ukoliko želite da se podsjetite, to možete uraditi na ovom linku. Između banaka u Crnoj Gori i banaka u stranim zemljama ne postoji direktan platni promet, već se on obavlja preko korespondentnih banaka. Kada se radi o transferima u eurima, to su obično banke iz Njemačke sa kojima tradicionalno održavamo korespondentne odnose, ali to može biti i neka druga banka iz EU.

Ako banka nalogodavca i vaša banka imaju račun kod iste korespondentne banke, onda je ovaj put najkraći mogući i vi ćete sredstva dobiti veoma brzo. Koje su kroespondentne banke Erste banke možete vidjeti na Vašim Instrukcijama za priliv sredstava iz inostranstva. Sredstva koja dobijate iz inostranstva se pretežno isplaćuju u valuti u kojoj vam je novac poslat, ali se možete odlučiti i za konvertovanje novca u neku drugu valutu. Imajte na umu da će, ukoliko primate valutu različitu od eura (npr. američke dolare), a pošiljalac navede u instrukcijama vaš račun u eurima, banka konvertovati taj iznos deviza prema svom važećem kursu.

Da bi novac dospio u vaše ruke, treba da date pošiljaocu nekoliko detalja, uključujući:

  • Ime, prezime i adresu stanovanja
  • Ime vaše banke
  • BIC-SWIFT kod – međunarodni bankarski kod koji će pomoći da se vaša banka identifikuje
  • Broj vašeg računa za međunarodne platne transakcije usaglašen sa IBAN standardom, koji dobijate od banke

Šta je potrebno da pošiljalac zna kako biste primili novac iz inostranstva?

Veoma je važno da je osoba koja vam šalje novac upoznata sa procedurom slanja novca iz inostranstva. Te informacije možete dobiti od svoje banke. U slučaju da ste naš klijent, možete nas kontaktirati na broj 19991 ili putem Skajpa.

Pošiljalac bi trebalo da navede detalje uplate, odnosno osnov po kome vam šalje sredstva (npr. „Po fakturi br.xxx od ddmmyy“ ili „Poklon rođaku“) kako bi se administrativna procedura svela na minimum. Lične podatke koji se navode u instrukcijama bi trebalo dodatno provjeriti:

  • Ime i prezime, adresu stanovanja, grad i državu (za fizička lica) ili
  • Ime firme, broj računa za međunarodne platne transakcije i sjedište vaše firme (za pravna lica).
  • I naravno, IBAN

Bitno je da sa sobom imate važeću ličnu kartu ili pasoš, kako biste poslati novac mogli da podignete na šalterima banke. Nakon što ispratite korake navedene iznad, na vama je samo da sačekate da novac stigne. Znajte da ovaj put poslatog novca tj. broj dana do dobijanja naloga za isplatu može trajati i nekoliko dana, naročito ako je u transfer uključeno više korespondentnih banaka. Svaka korespondentna banka može zadržati sredstva radi daljih provjera i izmijeniti datum raspoloživosti sredstava unaprijed.

Erste banka će se potruditi da sredstva koja su vam poslata usmjeri na vaš račun istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dobijanja naloga za isplatu.

Slavka Dević je u bankarstvu od 2004. godine, a od 2013. je na poziciji rukovodioca Službe inostranog platnog prometa u Erste banci. Prethodno je radila u Službi inostranog platnog prometa i korespondentnih odnosa CBCG, a bogato teorijsko znanje stečeno u najvećim evropskim centralnim i komercijalnim bankama i na specijalističkim obukama, nadogradila je prelaskom u vode komercijalnog bankarstva. Redovno prati promjene u SWIFT tehnologiji i oblasti platnog prometa sa inostranstvom i korespondentnih odnosa.