Imate privatni biznis u maloprodaji, svakodnevno prikupljate pazare, a radno vrijeme vaše prodavnice ili kafea se ne podudara sa radnim vremenom vaše banke? Ne morate se izlagati riziku raspolaganja većom količinom gotovine – banke su, kako bi izašle u susret klijentima sa navedenim problemom, uvele uslugu dnevno-noćnog trezora koju ću vam približiti u ovom blog postu.

Šta je zapravo dnevno-noćni trezor?

Ovako deponovan novac će vam najkasnije sljedećeg radnog dana biti ponovo dostupan

Dnevno noćni trezor (DNT) je samoposlužni uređaj za uplatu gotovine na transakcioni račun kompanije na brz i pouzdan način. Funkcioniše 24 sata dnevno, ne čekate u redovima na šalteru bez obzira da li je filijala banke otvorena ili nije. Ovako deponovan novac će vam najkasnije sljedećeg radnog dana biti ponovo dostupan i uplaćen na transakcioni račun vašeg preduzeća. Kako bi preduzeća koristila uslugu dnevno-noćnog trezora, neophodno je da imaju otvoren račun kod banke.

Nakon aktiviranja ove usluge, vi kao preduzeće dobijate ključ ili šifru za otvaranje zaštićenog sefa koji se nalazi najčešće sa spoljne strane filijale banke.Takođe, vaša banka će od vas zahtijevati da položite novac koji želite uplatiti na vaš račun u posebnu vrećicu, koja se takođe zaključava.

Sporazumom između vas i banke definisano je ko otvara vašu vrećicu i broji njen sadržaj, a posebno obučeno osoblje filijale će narednog radnog dana, kada je filijala otvorena, pokupiti vašu vrećicu iz dnevno–noćnog trezora, prebrojati novac i uplatiti sredstva na vaš račun kod banke.

Erste banka u sklopu usluge dnevno-noćnog trezora pruža mogućnost preuzimanja pazara iz vašeg prodajnog objekta u saradnji sa specijalizovanim agencijama za transport gotovog novca, po vrlo povoljnim uslovima. Filijale u kojima vam je dostupna usluga dnevno noćnog trezora uključuju:

  • Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 33
  • Bar, Vladimira Rolovića bb
  • Tivat, Njegoševa 4
  • Bijelo Polje, Muniba Kučevića 9
  • Herceg Novi, Stari grad, Trg Nikole Đurkovića 26

Koje su prednosti ovog načina uplate gotovine?

Ne zavisite od radnog vremena filijale banke prilikom uplaćivanja sredstava na vaš račun

Prednosti ovog načina uplate gotovine su brojne. Prije svega, ne zavisite od radnog vremena filijale banke prilikom uplaćivanja sredstava na vaš račun, već vam je vaš lični “šalter” dostupan 24 sata svakog dana u godini. Takođe, na ovaj način ste osigurani i sa bezbjednosne strane, jer ukoliko koristite redovno usluge dnevno-noćnog trezora, smanjujete i rizik koji sa sobom nosi raspolaganje većom količinom gotovine u vašem maloprodajnom objektu.

Nadam se da vam je ovaj kratak blog post pomogao da bolje razumijete način na koji funkcioniše usluga dnevno-noćnog trezora i kako vam ova usluga može pomoći, a sve u cilju poboljšanja poslovanja u svim segmentima u kojima je vaše preduzeće zaista dobro. Želim vam uspjeh u daljem poslovanju!🙂

Aleksandar Šćepanović, rukovodilac Službe obezbjeđenja u okviru Sektora upravljanja imovinom