Ako ste ikada pogledali makar jedan film o čuvenom Wall Streetu, morali ste da se susretnete sa terminima kao što su trgovac hartijama od vrijednosti, analitičar ili investicioni bankar. Obično ove termine prate veliki klijenti, veliki obrt novca, ali i veliko interesovanje javnosti zbog prirode transakcija o kojima se radi.

Možda ste neko ko želi da uloži u tržište kapitala ili pak samo da zna na koji način ovaj sistem funkcioniše. U svakom slučaju nastavite da čitate, jer ćemo vam bliže predstaviti jedne od glavnih aktera tržišta kapitala – investicione banke.

Zašto su investicione banke bitne?

Tradicionalno, pod pojmom investicionog bankarstva se podrazumijeva prikupljanje kapitala, plasman hartija od vrijednosti i pružanje brokersko-dilerskih usluga.

Danas se investicionim bankarstvom bave sve velike banke. U svijetu su vodeće investicione banke:

  • Citigroup
  • Global Markets
  • Credit Suisse
  • First Boston (CSFB)
  • Goldman Sachs
  • JP Morgan
  • Merrill Lynch
  • Morgan Stanley

 

Investicione banke su nastale zbog potrebe da se veća količina kapitala akumulira na jednom mjestu, što pojedinci nijesu bili u stanju da urade. Bile su odvojene od tradicionalnih banaka (banaka koje uzimaju depozite od klijenata i vrše usluge kao što su plasiranje kredita, izdavanje kreditnih kartica…) zbog razlike u djelatnostima. Danas brojne finansijske institucije posluju kao “univerzalna banka” i u sebi objedinjuju ove uloge.

Glavni klijenti investicionih banaka su kompanije, fondovi, vlade i pojedinci sa velikom imovinom, kojima su za uspješno obavljanje posla neophodne usluge ovih institucija.

Koje usluge može da pruži investiciona banka?

Investiciona banka može igrati ulogu posrednika između vlasnika kapitala i kompanije kojoj je novac potreban. Dakle, kompanija koja je klijent banke može na brz i lak način doći do novca koji joj treba za započinjanje ili razvoj biznisa, tako što će dopustiti banci da pronađe investitora po najboljim uslovima za kompaniju.

Naročito pri započinjanju biznisa, veoma su važne početne investicije. Međutim, mladoj kompaniji može biti jako teško da “‘privuče novac” i zato su investicione banke veoma bitne. One se često javljaju kao generalni partneri investitora koji su zainteresovani za ulaganje u kompanije u razvoju i usmjeravaju novac ka novim, perspektivnim aktivnostima

Svojim klijentima investicione banke pružaju usluge savjetovanja, pa vam tako ove banke mogu pomoći pri osvajanju tržišta, osmisliti investicionu strategiju, pružiti informacije i dati mišljenje o planiranim poslovnim potezima. Na primjer, velika korporacija može zatražiti pomoć od banke ako želi da pozajmi novac na tržištu obveznica, ponudi akcije na prodaju ili kupi drugu kompaniju. U tom slučaju će investiciona banka imati savjetodavnu ulogu i koristiti svoje znanje i vještine da pomogne svom klijentu.

Da biste bili uspješni u svom poslu, morate biti u toku sa ekonomskim trendovima, kretanjima na tržištu i imati pri ruci važne informacije, u čemu vam sjajni saveznici mogu biti investicione banke. One istražuju tržište i kreiraju izvještaje koji vama kao klijentu mogu biti veoma korisni pa ćete tako blagovremeno imati informacije koje će vam pomoći pri važnim odlukama: kada da pozajmljujete, gdje i kada da ulažete, sa kojim partnerima da sarađujete, na kojim tržištima da nudite udjele u kompaniji i slično.

Investiciono bankarstvo i komercijalno bankarstvo su dvije važne podgrupe bankarske industrije koje pružaju dosta različite usluge. Komercijalne banke upravljaju računima kompanija i pojedinaca, usmjerene su na poslovne račune i omogućavaju pozajmice na osnovu depozitnog novca koji drže.

Sa druge strane, investicione banke igraju važnu ulogu u pomaganju svojim klijentima (najčešće kompanijama, fondovima, vladi) da finansiraju svoje aktivnosti i unaprijede biznis. One su posrednici i finansijski savjetodavci. Erste banka nudi širok spektar usluga koje se tiču investicionog bankarstva, pa ukoliko želite da saznate više to možete učiniti na našem veb sajtu.

Mnogi kažu da bi se, u scenariju u kom bi nestale investicione banke, čitav sistem urušio. I zaista, bez savjeta o upotrebi novca i poslovnim odlukama, znanja neophodnog u rizičnim situacijama i informacija korisnim za sve učesnike na tržištu – od građana do vlada, glamurozni Wall Street koji nas je fascinirao na ekranima bi ostao samo fikcija.

Nadamo se da smo uspjeli da vam približimo osnovne aktivnosti kojima se bave investicione banke i ukažemo na njihov značaj. Zato se dodatno raspitajte, iskoristite mogućnosti koje investiciono bankarstvo nudi – bilo da ste potencijalni ulagač ili da tražite kapital za razvoj biznisa. 🙂

Aleksandar Šćekić,

stručni saradnik za tržište novca i vrijednosne papire u Sektoru riznice