Došli ste do sjajne ideje za posao!

Izvršili ste potrebne analize, identifikovali potrebu i način na koji ćete zadovoljiti tržište, kupce koji će biti vaša ciljna grupa, i uvjereni ste da je vaša ideja profitabilna. Spremni ste da krenete u realizaciju i jedan od prvih koraka je svakako osnivanje sopstvene firme.

Pojedine advokatske kancelarije registraciju firme mogu uraditi za vas uz nadoknadu, ali proces i nije toliko komplikovan pa ga možete uraditi i sami. O tome ću vam govoriti u ovom blog postu.

Postoji više oblika organizovanja firme:

 • Preduzetnici
 • Ortačka društva
 • Komanditna društva
 • Društva sa ograničenom odgovornošću
 • Akcionarska društva

Kakvu vrstu firme otvoriti?

Jedan od najčešćih oblika organizovanja, naročito za nove firme je D.O.O ili društvo sa ograničenom odgovornošću. Prednost ovog oblika organizovanja je što je odgovornost vlasnika svedena samo na kapital društva, a Zakon propisuje minimalni osnivački kapital od 1 € prilikom registracije.

Ovom prilikom ćemo se baviti upravo osnivanjem Društva sa ograničenom odgovornošću.

Šta je potrebno za registraciju novog preduzeća?

Za početak napravite par kopija lične karte, jer vam kopije mogu biti potrebne uz više dokumenata ili zahtjeva za izdavanje dodatne dokumentacije prilikom osnivanja preduzeća.

1. Napravite ugovor o osnivanju preduzeća.

Ukoliko je u pitanju jednočlana firma, pravi se odluka o osnivanju. Ugovor ili odluku o osnivanju potrebno je ovjeriti kod notara u 2 primjerka, taksa za ovu uslugu se kreće do 10 €.

2. Potrebno je napisati Statut privrednog društva.

On sadrži: naziv firme; sjedište i adresu na koju se šalju zvanični dopisi; djelatnost kojom će se firma baviti, listu osnivača, članova društva, rukovodilaca i članova odbora direktora; ime izvršnog direktora; lica ovlašćena za zastupanje društva i podatak da li je zastupanje kolektivno ili pojedinačno; pisani pristanak članova odbora direktora na njihova imenovanja, ukoliko su imenovani.

3. Ispunite prijavu preduzeća za početak registracije.

Postoje tipske forme za odluku o osnivanju, statut i sve prijave i možete ih preuzeti sa sajta Centralnog registra privrednih subjekata. Iako je minimalni osnivački kapital za D.O.O. u Crnoj Gori 1 euro, postoje administrativni troškovi same registracije, pa je potrebno:

 • Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 €
 • Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 €
 • Podići Izvod iz Centralne depozitarne agencije koji pokazuje da li imate akcije u drugim preduzećima. Tom prilikom potrebno je priložiti kopiju lične karte kao i uplatnicu u iznosu od 5,00 € uplaćenu na neki od žiro računa CDA
 • U zavisnosti koju vrstu djelatnosti želite da obavljate, potrebno je da se prijavite za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost (PDV), popunjava se obrazac PR PDV – 1.
 • Konačno, svu prikupljenu dokumentaciju zajedno sa uplatnicama trebate predati u Centralni registar Poreske uprave.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa brojem rješenja sa kojim uz identifikacioni dokument može podići potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Takođe pomoću broja sa potvrde možete provjeriti na sajtu CRPS.me da li vam je gotova registracija.

49263654 - concentrated on work. side view of confident young man writing something in his notebook while sitting at his working place in office

Koji su troškovi posjedovanja firme?

Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme potrebno je uraditi sljedeće:

 • Izrada pečata. Vodite računa da izgled pečata odgovara opisu iz Statuta. Cijena izrade pečata je od 20 €
 • Otvaranje računa u Banci je besplatno, ali imajte na umu da banke naplaćuju održavanje računa od 1 do 3 € mjesečno. Ponudu Erste banke možete pogledati ovdje.
 • Prijava radnika u Poresku upravu

Važno je da, prije nego se odlučite za osnivanje sopstvenog preduzeća, znate da posjedovanje firme nosi određene mjesečne fiksne troškove:

 • Minimalna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura, koja vas kao preduzeće sa porezima i doprinosima košta oko 320 eura bruto.
 • Zatim, troškovi knjigovođe koje se kreću oko od 50 do 100 €, zavisno od obima posla vaše kompanije.
 • Troškovi obrade završnog računa na kraju godine vas mogu koštati dodatnih 50 do 150 €.

Lista troškova naravno ne treba da vas obeshrabri da samostalno poslujete, već da vam ukaže na sve elemente posjedovanja firme.

Cash flow je krvotok vaše kompanije i zato pažljivo planirajte prihode i rashode jer od toga zavisi život vaše kompanije. Osnivanje sopstvene kompanije je često veoma krupan korak, pa vam savjetujemo da u tom pogledu istražujete dosta prije samog čina osnivanja. Postoje brojni načini finansiranja vaše buduće kompanije i znajte da u tom pogledu ne morate biti sasvim sami. Jedna veoma korisna polazna tačka za istraživanje o finansiranju vaše biznis ideje može biti upravo naš blog post – Imam biznis ideju – kako da je finansiram.

Prvi koraci su najteži ali nakon toga idu sami.

Želim vam uspješno poslovanje!

 

Ivan Vrbica

direktor Direkcije podrške prodaji, Sektor privrede