Prisjetite se sljedeće situacije. U žurbi ste, potreban vam je brzo novac i mahom odlazite do najbližeg bankomata. U kojoj mjeri obraćate pažnju na vaše okruženje kada dođe do ove situacije? Danas, sa napretkom tehnologije, kriminalci pokušavaju da na sve naprednije načine ukradu vaše lične podatke kako bi sebi omogućili neku finansijsku korist.

U ovom kratkom tekstu daćemo neke smjerice o tome na šta bi trebalo obavezno da obratite pažnju kako biste osigurali zaštićenost vaših ličnih podataka (a samim tim i vašeg računa).

Prekrijte vaš PIN kod rukom

Jedan od najčešćih načina krađe ličnih podataka je kada kriminalci postave kamere na takvo mjesto sa kojeg mogu jasno snimiti PIN kod koji ste unijeli. Prilikom unosa vašeg PIN-a potrudite se da budete sigurni da niko drugi ne može da ga vidi. Da biste umanjili ovaj rizik, savjetujemo da prilikom svakog unosa PIN-a, drugom rukom prekrijete tastaturu na bankomatu. To umanjuje šanse nepoznatim licima da na jednostavan način dođu do tog veoma važnog podatka, koji bi im omogućio autorizacioni kod za pristup vašem računu.

★ Promjena PIN-a na bankomatima je besplatna

U slučaju da ste korisnik Erste platne kartice i posumnjate da neko zna vaš PIN, kompromitovani PIN možete izmijeniti na bilo kom bankomatu Erste banke u Crnoj Gori, koristeći besplatnu uslugu promjene PIN koda.

PIN – lični identifikacioni broj koji se dodjeljuje uz karticu i služi za identifikaciju korisnika i davanje autorizacije transakcije nastale karticom, a poznat je isključivo vama kao korisniku.

Provjerite izgled bankomata prije transakcije

Pažljivije koristite bankomate koji nijesu postavljeni u filijalama banke

Bankomati koji se nalaze na slabo osvijetljenim mjestima ili se koriste kasno uveče, obično su pod većim rizikom moguće zloupotrebe. Preporuka je, iz više razloga, da pažljivije koristite bankomate koji nijesu postavljeni u filijalama banke, već se nalaze unutar restorana, aerodroma i drugih javnih prostora, jer obično sa sobom nose veći rizik od krađe ličnih podataka.

Ipak, ne isključuje se određeni nivo rizika ni na veoma prometnom bankomatu ispred filijale banke. Kako god, Erste banka svoje bankomate redovno kontroliše i na njima koristi napredne tehnologije zaštite ličnih podataka, kako bi ovaj rizik svela na najmanju moguću mjeru. Lokacije bankomata Erste banke u Crnoj Gori možete pogledati ovdje.

Savjetujemo vam da prilikom svake transakcije na bilo kom bankomatu obavezno vizuelno provjerite prednju stranu bankomata. Posebno se preporučuje fizička provjera otvora za umetanje kartice u cilju utvrđivanja postojanja nekog uređaja koji nije dio samog bankomata, a može služiti za čitanje podataka sa kartice (skimmer).

U slucaju da primijetite bilo kakav sumnjivi uređaj koji ne izgleda kao dio bankomata molimo vas da o tom odmah obavijestite banku.

Redovno provjeravajte stanje na vašem računu

Da biste provjerili stanje na vašim računima danas više nije potrebno da dođete u banku. Erste banka svojim korisnicima (pored ostalih funkcionalnosti) omogućava i pregled računa iz topline svog doma putem NetBanking servisa o kojem više informacija možete naći ovdje.

Što prije saznate da se zloupotreba desila, imate veće šanse da umanjite posljedice

U slučaju da se desi zloupotreba podataka sa vaše platne kartice, ključni faktor je vrijeme. Što prije saznate da se zloupotreba desila, imate veće šanse da umanjite posljedice. Najbolji način da istog trena budete obaviješteni o tome jeste da aktivirate uslugu Erste info o kojoj možete saznati više ovdje.

Ukoliko se desi zloupotreba platne kartice molimo vas da se odmah javite banci koja vam je izdala platnu karticu i koja će vam dati dalje smjernice kako će se vaša reklamacija dalje procesuirati.

Po saznanju o izvršenim neautorizovanim transakcijama karticom Erste banke dužni ste odmah o tome obavijestiti Banku radi blokiranja kartice i sprečavanja dalje zloupotrebe i to na broj telefona Call centra +382 20 490 490 ili +382 20 490 491 koji je utisnut i na poleđini kartice.

Nikad ne prihvatajte pomoć nepoznate osobe

Ukoliko vam se desi da imate problem sa korišćenjem bankomata nikada nemojte prihvatiti pomoć nepoznate osobe. U tim slučajevima lično se obratite banci za asistenciju. I obavezno, nikada nemojte saopštavati vaš PIN trećem licu bez obzira na situaciju ili činjenicu da li je prestavnik banke ili policije.

Erste banka nikada neće tražiti PIN svojim korisnicima kartice.

Brzina i fleksibilnost koju nam tehnologije pružaju može ići na štetu naše lične privatnosti. Kako bismo minimizirali moguće rizike treba uvijek, bez obzira na to da li žurimo ili ne, da budemo pažljivi prilikom korišćenja platnih kartica.

Nadam se da će vam ovaj tekst pomoći da sljedeći put, kada u žurbi potražite bankomat, pogledate još jednom malo detaljnije, provjerite mehanizam za ulaz kartice, prekrijete vaš PIN tako da ga niko drugi ne može vidjeti i budete malo pažljiviji nego do sada. Ipak, u pitanju je vaš novac.

Predrag Pančić radi na poslovima rukovodioca Službe za kartično i mobilno poslovanje sa primarnim osvrtom na praćenje trenda novih tehnologija i istraživanje moguće primjene u skladu sa zahtjevima kompanije i dugoročnih ciljeva razvoja službe. U Banci je već 9 godina gdje se većinu vremena bavio vodjenjem i monitoringom inovacijskih projekata u domenu kartičnog poslovanja s relevantnim strateškim partnerima Banke