sluga elektronskog (brzog) transfera novca Western Union (WU) predstavlja novčanu doznaku koja se u najvećem broju slučajeva realizuje za nekoliko minuta, bez obzira na udaljenost pošiljaoca i primaoca sredstava. Ovaj način prijema i slanja novca može se obaviti na više od 500.000 lokacija u 200 zemalja i teritorija širom svijeta.

Usluga je namijenjena fizičkim licima kojima je novac hitno potreban, a u Crnoj Gori se obavlja preko agenata platne institucije Montenegro Transfers doo Podgorica, ovlašćenog zastupnika globalne kompanijske mreže Western Uniona. Pogodnosti usluge WU su, pored brzine i jednostavnosti, isplata sredstava u gotovini, bez računa ili platne kartice.

U najvećem broju zemalja transakcija se obavlja u domicilnoj valuti, što je u Crnoj Gori EURO. Konverziju obavlja isključivo WU. Ograničenja u iznosu poslatih sredstava postoje i zavise od države, te zakona i internih propisa. Proviziju uvijek plaća pošiljalac, a korisnik sredstava dobija puni iznos doznake.

Kako poslati novac?

Novac možete poslati u svakoj od filijala Erste banke (spisak lokacija), bilo da se primalac nalazi u Crnoj Gori ili širom svijeta.

Pošiljalac sredstava pokazuje zaposlenom Banke važeći lični dokument, navodi ime i prezime primaoca i zemlju u koju šalje novac, predaje novac koji želi da pošalje, uključujući i nadoknadu za transfer (više informacija na ovom linku).

Pošiljalac dobija potvrdu sa kontrolnim brojem transfera novca (MTCN) koji je u većini zemalja neophodan za podizanje novca.

Kontakt sa primaocem je neophodan kako bi ga pošiljalac obavijestio o podacima koji su mu potrebni da bi podigao novac.

Kako primiti novac?

Zaposlenom Banke primalac sredstava pokazuje identifikacioni dokument, te navodi sljedeće podatke:

  • ime i prezime pošiljaoca
  • zemlju iz koje je poslat novac (i grad ukoliko se novac šalje iz SAD ili Meksiko)
  • očekivani iznos i kontrolni broj transfera novca (MTCN).

Zaposleni Banke će pristupiti provjeri podataka o transakciji. Ukoliko su svi podaci tačni, novac će biti isplaćen, a klijent dobiti potvrdu o isplati.

Prilično lako, zar ne?🙂

Žana Mijović Vukčević, direktorica Sektora procesinga u Erste banci. Iako je svoju karijeru započela kao programer i nekoliko godina uspješno kreirala softverska rješenja, , u bankarskim vodama je duže od 15 godina. U tri crnogorske banke obavljala je ekspertske i menadžerske pozicije u različitim domenima: nacionalni i međunarodni platni promet, poslovanje sa stanovništvom, kartično poslovanje i elektronsko bankarstvo. Apsolvent je master studija “Bankarstvo i finansije” na UCG, član IIRCG, i predsjednica Odbora za platni promet pri Udruženju Banaka CG.

Koristi slobodno vrijeme u obilaženju evropskih destinacija sa porodicom – suprugom i dvoje djece.