Revolving kartica predstavlja platnu karticu koja je povezana sa revolving kreditom u Banci. Sam naziv revolving je usvojen i u našoj terminologiji, a odnosi se na finansijska sredstva koja se mogu prenositi iz jednog mjesečnog ciklusa u drugi. Sama riječ revolve označava okretanje, ciklus, ponavljanje.

Revolving kredit je „moćan“ alat ili sredstvo kreditiranja koje je korisniku uvijek dostupno putem platne kartice jer nudi kredit koji je u džepu ili novčaniku. Jako je fleksibilan i zato se puno i koristi. Sa revolving kreditom, odnosno karticom, ako želite možete platiti i više, te samim tim i smanjiti obavezu u smislu kreditnog zaduženja za naredni mjesec.

Revolving karticu mogu dobiti sve kreditno sposobne i zaposlene osobe u Crnoj Gori. Ukoliko nijeste zaposleni, karticu možete dobiti i ako garantujete svojim ličnim depozitom kao sredstvom obezbjeđenja po revolving kreditu.

Po revolving kartici se plaća kamata, dok za karticu na rate – ne?

Kao i ostale vrste kredita , revolving kredit podrazumijeva plaćanje kamate. Čak i plaćanje običnom karticom na rate nosi troškove (pored mjesečnog održavanja može da sadrži i transakcioni trošak za klijenta u smislu provizije po transakciji na rate – na primjer za kupovinu na 3 rate, 3% po iznosu transakcije; 5 rata – 5% po iznosu od transakcije i slično).

BONUS: Plaćanje Erste platnim karticama donosi vam popuste na nekoliko stotina prodajnih mjesta u Crnoj Gori.

Kamata po revolving kartici se plaća na razliku između ukupno utrošenih sredstava i uplate. Ako platite cjelokupno dugovanje po kartici iskazano na mjesečnoj fakturi i do roka koji je Banka ostavila kao mogućnost („račun platiti do“) – kamatu ne plaćate, a dobili ste karticu koja služi kao sredstvo za odloženo plaćanje. Upravo zato i jeste fleksibilan proizvod i prilagodljiv korisniku.

12567960 - close-up picture of a credit cards as a background.

Revolving kartica ili kartica na rate?

Ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje. Ključ je u tome da znate svoje potrebe i prioritete i da prema njima izaberete rješenje koje vam donosi najveću korist i komfor. U slučaju da očekujete veći finansijski izdatak, a želite da teret ravnomjerno raspodijelite kroz duži vremenski period, uz niže mjesečne obaveze i manje odricanja, revolving može biti pravo rješenje za vas. Revolving kartica vam takođe daje veću slobodu u smislu odabira proizvoda, usluga ali i gotovine koje želite plaćati na rate. Možete kupovati više proizvoda i usluga na raznim prodajnim mjestima širom svijeta, podizati gotovinu sa bankomata ili terminala, a sve to plaćate prema mjesečnom obračunu koji vam pokazuje iznos minimalne uplate po obračunu. Sami birate koliko ćete platiti svakog mjeseca – da li samo minimalan iznos ili više od toga. Takav slučaj nije kod kartice na rate: možete kupovati na više prodajnih mjesta, ali svaka rata se pojedinačno sabira i uvećava mjesečne obaveze prema banci.

Mjesečne obaveze su prikazane bez obračunatih troškova provizija i kamata

NAPOMENA: Navedeni model primjera transakcija i obračuna je rađen po principu kao da su sve transakcije nastale u jednom mjesečnom ciklusu ili obračunu (1-31. u mjesecu)

Bojan Burić je direktor Sektora direktnih kanala u Erste Bank AD Podgorica od 2009, a u bankarske vode zaplivao je 2004. godine. Diplomirani je ekonomista i član Asocijacije menadžera Crne Gore. Redovan posjetilac konferencija iz oblasti alternativnih kanala prodaje, zaljubljenik u nove tehnologije, a kada uspava kćerku i sina posveti se sportu ili filmovima i muzici.