Ako ste u bankarskom poslovanju ili vam je neko blizak u bankarskim krugovima, sigurno ste čuli riječ komplajans (engleska riječ – compliance). Osim standardnog značenja ove riječi – usklađenost (uglavnom označava usklađenost sa propisima), u bankarskom poslovanju Compliance ima šire značenje.

A šta označava Compliance funkcija u banci? Strogo po definiciji, u skladu sa Zakonom o bankama Crne Gore, banke su dužne da u svojoj organizacionoj strukturi odrede organizacioni dio ili lica zadužena za praćenje usklađenosti poslovanja banke sa zakonom, propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, propisima Centralne banke i internim aktima banke (compliance funkcija).

Dakle, Compliance označava praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima.

Zašto je važno da banka bude “compliant”?

Compliance označava praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima.

Funkcija Compliance-a u poslovanju Banke je da osigura primjenu pravila u poslovnim aktivnostima Banke i da prati usklađenost poslovanja Banke.

A sve to utiče na uspješnost poslovanja Banke i povjerenje klijenata!

Mi suštinski čuvamo reputaciju Banke kao pouzdanog pružaoca finansijskih usluga i u saradnji sa rukovodiocima i poslovnim funkcijama, promovišemo korporativnu kulturu i usklađenost sa propisima.

I kako mi radimo svoj posao?

Mi, kao prvo, moramo da poznajemo zakone i pravila da bismo mogli da :

 • savjetujemo o zakonitom i etičnom poslovnom ponašanju
 • informišemo zaposlene o regulatornim novinama, pripremamo planove usklađivanja
 • edukujemo zaposlene Banke o pitanjima usklađenosti (sukob interesa, vanposlovne aktivnosti, poslovni pokloni itd.)
 • sprječavamo i otkrivamo povrede zakona i internih akata
 • preventivno djelujemo na način da identifikujemo i upravljamo rizikom usklađenosti
 • identifikujemo i upravljamo sukobom interesa
 • upravljamo povjerljivim informacijama (securities compliance)
 • čuvamo reputaciju Banke
 • zastupamo Banku pred nadzorno-regulatornim tijelima
 • sarađujemo sa drugim kontrolnim funkcijama Banke
 • kontrolišemo poslovanje Banke sa aspekta usklađenosti

U tom poslu, naravno, nismo sami. Compliance nije samo jedna organizaciona jedinica Banke, u ovoj misiji su svi zaposleni Banke, od šalterskog službenika do članova Uprave i Odbora direktora banke.

Banka ima tri linije odbrane – biznis ili prodaja predstavlja prvu liniju odbrane, Compliance je druga, a interna revizija treća linija odbrane.

Nama je jako važno da svi razumiju da u ovom misiji compliance i biznis zajedno, da smo na istoj strani. Većina našeg posla se odnosi na preventivno djelovanje dok sa druge strane, interna revizija djeluje post factum, odnosno povjerava zakonitost poslovanja nakon izvršenog posla.

Compliance funkcija predstavlja mehanizam koji omogućava Banci da sama utvrdi neusklađenosti u svom poslovanja i definiše mjere kako bi se te nepravilnosti otklonile. Compliance je čuvar reputacije i integriteta Banke, funkcija koja usmjerava Banku da posluje u skladu sa duhom i slovom zakona i najboljim standardima.

A šta Compliance funkcija ima sa klijentima?

Ulogu Compliance funkcije treba posmatrati u širem kontekstu jer usklađenost nije cilj sam po sebi.

Na prvi pogled ništa – compliance nema direktni kontakt sa klijentima. Ali ulogu Compliance funkcije treba posmatrati u širem kontekstu jer usklađenost nije cilj sam po sebi.

Banka koja teži usklađenosti sa propisima i standardima šalje jasnu poruku svojim klijentima – mi poslujemo u skladu sa zakonom, propisima, najboljom tržišnom praksom i etičkim prinicipima, mi zaslužujemo vaše povjerenje.

Zato banke treba da razvijaju i jačaju svoju Compliance funkciju – tako šaljemo poruku našim klijentima da smo sigurna banka, banka kod koje su klijenti na prvom mjestu!

Duška Šubarić – direktor Službe za sekretarske poslove i praćenje usklađenosti u Erste bank AD Podgorica koja objedinjuje funkcije Sekretara Banke i funkciju praćenja usklađenosti.

Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom iz nevladinog sektora, državne uprave, međunarodne organizacije i privatnih kompanija. Zaposlena u Erste banci od 2010. godine, obavljala je funkciju Sekretara Banke, a od 2012. preuzima i Compliance funkciju. Slobodno vrijeme provodi u društvu porodice i prijatelja, voli putovanja i ples.