Sakupili ste sve papire, pažljivo popunili prijavu, ali vaš kredit za stan je i dalje odbijen? Razlog može biti vaš loš kreditni rejting.

Jedan od ključnih kriterijuma za odlučivanje o tome da li će nekome biti odobren kredit ili ne, bez obzira o kom se iznosu kredita radi, jeste kreditni rejting. Na žalost, previše često se dešava da kao klijenti nijesmo svjesni koliko je kreditni rejting bitan niti kako se obračunava, te budemo iznenađeni negativnim odgovorom banke.

Vaša plata može biti dovoljna za otplatu vaših obaveza, ali to nužno ne znači da imate dobar kreditni rejting

Kreditni rejting je rezultat bodovanja raznih kriterijuma, odnosno varijabli na osnovu kojih se određuje vaša sposobnost da otplatite kredit, bilo da se nalazite u ulozi pravnog ili fizičkog lica. Kreditni rejting pretpostavlja vašu kreditnu sposobnost. Iako postoji razlika između kreditnog rejtinga i kreditne sposobnosti, on je u velikoj mjeri pretpostavlja – kreditni rejting je element ocjene kreditne sposobnosti. On je mjera kreditnog rizika i predstavlja vjerojatnoću da banka neće moći naplatiti svoja potraživanja. Vaša plata može biti dovoljna za otplatu vaših obaveza, ali to nužno ne znači da imate dobar kreditni rejting. Ako se ponašate neodgovorno prema svojim obavezama i često imate kašnjenja, to će u velikoj mjeri opredijeliti vaš kreditni rejting.

Kako se kreditni rejting obračunava?

Urednost u ispunjavanju obaveza je značajan faktor u računanju kreditnog rejtinga pojedinca.

Obračun kreditnog rejtinga obuhvata mnoštvo faktora. Kreditni rejting obično uključuje kako lične informacije o pojedincu, kao što su pol, starost, bračno stanje, obrazovanje, broj članova domaćinstva, imovinsko stanje i slično, tako i biheviorističke, odnosno karakteristike ponašanja pojedinca, od kojih je najvažnija urednost u plaćanju obaveza. Takođe, što je pojedinac duže klijent banke, to ponašajni faktori dobijaju veću težinu u odnosu na lične.

Ukoliko je banka imala priliku da stekne uvid u to kako upravljate svojim finansijama tokom određenog vremena, odnosno da li ispunjavate svoje obaveze na vrijeme, onda će ta informacija znatno uticati na formiranje vašeg kreditnog rejtinga. Štoviše, obzirom da je odnos pojedinca prema ispunjavanju obavezama ključan, čak se i slabiji matični faktori mogu nadomjestiti odgovornim odnosom pojedinca.

Kako vaš kreditni rejting utiče na vaš kredit

Niži (slabiji) kreditni rejting znači više kamatne stope ili nemogućnost pristupa kreditima

Kreditni rejting ima veliki uticaj na cijenu – kamatnu stopu kredita. Ukoliko vam je dodijeljen niži (slabiji) kreditni rejting, to znači da ste ocijenjeni kao rizičniji klijent, te upravo zbog rizika koji banka preuzima na sebe kada vam odobri kredit, vaša kamatna stopa jeste viša ili uopšte ne možete pristupiti kreditnim izvorima. Loš kreditni rejting klijenta za kreditora podrazumijeva visoke troškove, značajan negativan uticaj na bilans uspjeha i kapital, te stoga obično lica sa najlošijim rejtingom nemaju pristup kreditima ili je kompenzacija za rizik jako velika.

Upravo zato je od velike važnosti da vi, kao korisnik kredita ili potencijalni korisnik kredita, vodite računa o svom kreditnom rejtingu, i to prvenstveno ponašajnom faktoru rejtinga, tako što ćete na vrijeme plaćati svoje obaveze i nećete preuzimati više duga nego što vam to prihodi dozvoljavaju.

Ukoliko se budete držali ovih pravila, vaš kreditni rejting biće visok, a vi ćete uvijek imati pristup izvorima sredstava po najpovoljnijim uslovima i najkraćem vremenu.

Marko Radunović radi na poslovima direktora sektora upravljanja rizicima u Erste banci od 2006. godine, a prethodno je bio glavni kontrolor (menadžer portfolia) u Sektoru za kontrolu banaka u Centralnoj banci Crne Gore. Trenutno apsolvent Magistarskih studija „Bankarstvo i finansije“ UCG. Išao je na brojna usavršavanja iz oblasti bankarstva i finansija. Tokom svoje karijere završio je i Školu za analizu i kontrolu banke pri Federalnim rezervama SAD u Washingtonu i Internacionalnu školu za profesionalno berzansko trgovanje (1.nivo). Takođe, završio je program i član je Toronto Internacionalnog Centra za Sektor Finansijske Supervizije. U svojoj karijeri kratko je sarađivao sa FDIC (Federal deposit insurance corporation) u Atlanti, Georgia, SAD u kontroli poslovanja banke. U slobodno vrijeme se bavi tenisom i biciklizmom. Oženjen je i otac jednog djeteta.