Veliko hvala svim prijavljenim organizacijama i pojedincima na poslatim predlozima za godišnji konkurs Erste banke za (su)finansiranje projekata.

Za ovu godinu izabran je projekat „Ulažem u različitost“, koji je dostavila NVO Punkt iz Podgorice.

Projekat „Ulažem u različitost“ omogućava da se aktiviraju kreativni potencijali kod osnovaca koji su usmjereni na to da se umjetnost iskoristi kao posrednik/katalozator za prihvatanja razlika..

Projektom će biti primarno targetirana djeca sa posebnim obrazovnim potrebama i djeca koja se tipično razvijaju iz podgoričkih škola u kojima se primjenjuje program inkluzivnog obrazovanja. Projekat „Ulažem u različitost“ omogućava da se aktiviraju kreativni potencijali kod osnovaca koji su usmjereni na to da se umjetnost iskoristi kao posrednik/katalozator za prihvatanja razlika. Time se zahvaljujući umjetnosti jača njihovo samopouzdanje, osjećaj uključenosti i zajedništva, izgrađuje građanski okvir ličnosti.

Služba komunikacija Erste banke će kontaktirati NVO Punkt radi ugovaranja saradnje.

Dostavljeni projekti su ocjenjivani na osnovu procjene efekta na ciljne grupe Banke koje nastojimo da podržimo, raspoloživih budžetskih sredstava, ali i u odnosu na druge aktivnosti u sferi društvene odgovornosti koje sprovodimo tokom godine.

Kako je konkurs samo jedan od kanala koji Erste banka koristi, i ove godine ćemo davati doprinos kulturi, sportu, ekologiji, edukaciji.

Organizacijama koje nijesu prošle na konkursu želimo puno uspjeha u daljem radu i nadamo se da ćemo imati prilike da sarađujemo naredne godine.

Erste Banka korporativnu filantropiju shvata kao važan sastavni dio korporativne filozofije kompanije i daje svoj doprinos:

  • kulturi i umjetnosti
  • obrazovanju
  • socijalnoj inkluziji
  • očuvanju životne sredine

Visina iznosa koje Banka može izdvojiti za pojedinačno sponzorstvo ili donaciju nisu striktno definisani. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i predloženi budžet.

Ukoliko budete imali dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte putem emaila na: sponzorstva.donacije@erstebank.me.