Select Page

Erste banka je ponudila građanima otkup stambenih kredita po povoljnijim uslovima, uz znatno niže kamatne stope, sa rokom otplate do 30 godina i uz brojne prateće povoljnosti.

Postojeće stambene kredite kod drugih banaka moguće je refinansirati stambenim kreditom Erste banke kroz jednu od dvije ponuđene opcije – kredit sa promjenljivom kamatnom stopom i kredit sa fiksnom kamatnom stopom.

Trenutno najpovoljniji uslovi važe za stambeni kredit sa promjenljivom kamatnom stopom, gdje kamatne stope iznose nominalno od 3,99%+6M EURIBOR do 4,75%+6M EURIBOR u zavisnosti od boniteta klijenta. Fiksne kamatne stope za stambeni kredit kreću se u rasponu od 4,5% do 6,25%, u zavisnosti od ročnosti kredita i boniteta klijenta.

Erste kredit za otkup stambenih kredita sa promjenljivom i fiksnom kamatnom stopom

Erste kredit za otkup stambenih kredita sa promjenljivom i fiksnom kamatnom stopom

Kako bi što većem krugu građana bio omogućen pristup stambenim kreditima, dozvoljeno je udruživanje mjesečnih primanja članova domaćinstva. Ovaj kredit se, osim za refinansiranje stambenog kredita, može iskoristiti i za kupovinu novog stana, a u tom slučaju je uslov učešće od barem 10% od vrijednosti kredita.

Banka do kraja 2016. godine u cjelosti preuzima trošak izrade procjene ili revizije procjene vrijednosti nekretnine koja se koristi kao garancija. Povoljnost je i što polisa životnog osiguranja, ako je uslov za kredit, ne mora pokrivati kompletan iznos kredita, što znači i nižu premiju koju klijent plaća osiguravajućoj kući.

erste otkup blb

Erste banka je inovirala i svenamjenski kredit, koji se može koristiti i za refinansiranje postojećih kratkoročnih i srednjoročnih obaveza. Svenamjenskim kreditom građani mogu refinansirati svoje i obaveze članova svog domaćinstva za kredite, lizing, prekoračenja po računu, kreditne kartice, kao i sve ostale finansijske obaveze.

Osim što mogu refinansirati postojeće obaveze, korisnici svenamjenskog kredita mogu dodatna sredstva podići u gotovini, shodno svojim potrebama i bonitetu. Novi klijenti koji nemaju zaduženja za refinansiranje mogu podići kompletan iznos kredita u gotovini. Svenamjenski krediti odobravaju se po kamatnoj stopi od 6,7% do 6,9%, a maksimalni rok otplate od 120 do 180 mjeseci u zavisnosti od toga da li je obezbijeđen hipotekom ili nije. Maksimalan iznos ovih kredita je 50.000 EUR.

Erste svenamjenski krediti

Erste svenamjenski krediti

Standardni maksimalni iznos svenamjenskog kredita bez žiranata je 15.000 EUR, a može biti korigovan u zavisnosti od boniteta i kategorije klijenta.

Erste banka je unazad nekoliko godina konstantno ostvarivala izuzetno visok nivo kvaliteta poslovanja. U svijetlu činjenice da smo oformili stabilnu bazu od oko 80.000 klijenata i da smo optimizovali cijenu izvora sredstava, u mogućnosti smo da ponudimo građanima vjerovatno najpovoljnije stambene i kredite za refinansiranje na tržištu Crne Gore danas. Da smo uradili dobru stvar koja je na liniji očekivanja i potreba tržišta, potvrđuju podaci o jako pozitivnim reakcijama i interesovanju brojnih građana, koje dobijamo već nekoliko dana”, rekao je direktor Sektora stanovništva u Erste banci, Relja Đurović.

Svim novim klijentima uz ove kredite, banka nudi besplatnu aktivaciju elektronskog bankarstva Erste NetBanking, kao i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu i limit na MasterCard kreditnoj kartici u visini od jedne zarade za stambeni kredit, a pola zarade za svenamjenski kredit.

Podijeli članak

Sviđa ti se članak? Podijeli ga sa prijateljima!