Select Page

Na osnovu Sporazuma sa Evropskim investicionim fondom (EIF), Erste banka će kroz garantnu šemu InnovFin u naredne dvije godine odobriti 30 miliona EUR kredita po povlašćenim uslovima za razvojne i istraživačke projekte u crnogorskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP).

Garantna shema InnovFin je dio šireg programa Evropske unije (EU) pod nazivom „InnovFin – finansiranje EU za inovatore“, inicijative koja je dio okvira Horizont2020 iz 2014. godine. Cilj na horizontu kreatora ekonomskih politika u Evropi, bio je podizanje globalne konkurentnosti evropskih kompanija i davanje konkretnog impulsa za razvoj i rast zaposlenosti u zemljama EU. Koristi od ovog programa pristupačne su i državama koje nijesu članice EU, već se nalaze na takozvanoj listi pridruženih članica programu Horizont2020. Na toj listi je i Crna Gora.

Koja preduzeća su u kategoriji mikro, MSP i „small mid-cap“?

U crnogorskoj privrednoj strukturi, slično kao i u EU, ogromna većina preduzeća spada u kategoriju mikro, malih i srednjih: imaju do 249 zaposlenih i zadovoljavaju još jedan od sljedeća dva uslova – godišnji promet ne prelazi 50 miliona eura ili je njihova aktiva manja od 43 miliona eura. Osim mikro i MSP, garantna shema InnovFin je namijenjena malim srednje kapitalizovanim preduzećima, takozvanim „small mid-cap“, koja imaju do 499 zaposlenih na puno radno vrijeme i ne spadaju u kategoriju MSP. Mikro/MSP su, naravno, „mikro“ i „mala“ samo u nazivu.

InnovFin donosi bolji ambijent za ulaganja u razvoj i investicije, a kroz povlastice koje nudi, povećava pristupačnost privrede kreditnim sredstvima i unapređuje njihovu konkurentnost.

Ta preduzeća su ključni generatori zaposlenosti, rasta i razvoja u tržišnim ekonomijama, a inovacije su sve važnije za njihov opstanak i rast. To je posebno bitno u uslovima brzih promjena, opšte globalizacije i smanjenja relevantnosti geografskih granica pri definisanju ciljnog tržišta kompanija. Erste banka je dio jedne od najvećih grupacija u regionu i želimo da udružimo znanje, potencijal i želju da kroz oprobane evropske modele donesemo nov kvalitet našim klijentima, sadašnjim i budućim. InnovFin donosi bolji ambijent za ulaganja u razvoj i investicije, a kroz povlastice koje nudi, povećava pristupačnost privrede kreditnim sredstvima i unapređuje njihovu konkurentnost.

Šta Erste banka finansira kroz InnovFin?

Uz pomoć kreditne podrške uz InnovFin garanciju, crnogorska preduzeća su u prilici da prošire svoj inovativni potencijal i da ulaganjem u razvoj i istraživanja primijene nove pristupe, metode i procese, uvedu novi proizvod, izađu na nova tržišta… InnovFin garantna shema cilja na brzorastuća uspješna preduzeća, koja imaju značajan inovacioni potencijal i razvojnu perspektivu, čiji su troškovi za istraživanja i inovacije jedna od važnih stavki u poslovnim rashodima. Namjena kredita je važna. Važna je i djelatnost preduzeća koje je zainteresovano za finansiranje kroz InnovFin model. Isključen je tek vrlo mali broj djelatnosti, onih koje uobičajeno i nijesu predmet interesovanja finansijskih institucija. Možda je suvišno i reći, na listi isključenih djelatnosti su nezakonite i nelegalne aktivnosti, proizvodnja i trgovina alkoholom i duvanom, trgovina oružja… Ukoliko se bavite kloniranjem ljudi u istraživačke svrhe – InnovFin model nije ni za vas. Nije ni ako želite da refinansirate tekuće kreditne obaveze.

Koristi InnovFin-a

InnovFin garantna šema u praksi funkcioniše na sljedeći način: EIF obezbjeđuje garanciju do 50% iznosa kredita koji banka odobri klijentu. Na taj način se rizik plasmana dijeli, pa je banka u prilici da klijentu odobri bolju cijenu (nižu kamatnu stopu) i dijelom relaksira zahtjeve za sredstvima obezbjeđenja. Banka odobrava investicione, kredite za obrtna sredstva, revolving, u iznosu od 25.000-7.500.000 eura, na rok do deset godina, grejs period do dvije godine, uz fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu.

InnovFin garancije – rezultati

  • Kroz skoro 170 aktivnih sporazuma u 39 zemalja, očekuje se da InnovFin garantna šema omogući preko 16,36 milijardi eura kreditne podrške za inovativna preduzeća. Trenutno ovu podršku koristi više od 12.700 preduzeća, a od nje koristi ima više od 546.000 zaposlenih;
  • Oko 38% korisnika su preduzeća koja namjeravaju da razviju inovativne proizvode/procese/usluge. Svako peto preduzeće je već imalo podršku od EU ili regionalne šeme. Svako deseto namjerava da na inovacije i razvoj utroši više od 80% iznosa sredstava; oko 7% su imale svog biznis anđela; dok skoro 6% preduzeća spada u kategoriju brzorastućih;
  • Oko polovine korisnika je u sektoru proizvodnje, a slijede informacioni sektor i komunikacije; trgovina i servis vozila; profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti; poljoprivreda, lov i šumarstvo…

Danilo Begović, direktor Sektora privrede

 

*Tekst preuzet iz časopisa Glasnik, Privredne komore Crne Gore

Podijeli članak

Sviđa ti se članak? Podijeli ga sa prijateljima!