Select Page
Šta je revolving kartica?

Šta je revolving kartica?

Revolving kartica predstavlja platnu karticu koja je povezana sa revolving kreditom u Banci. Sam naziv revolving je usvojen i u našoj terminologiji, a odnosi se na finansijska sredstva koja se mogu prenositi iz jednog mjesečnog ciklusa u drugi. Sama riječ revolve...