Select Page
Otvorili ste firmu? Šta vam je potrebno od bankarskih usluga?

Otvorili ste firmu? Šta vam je potrebno od bankarskih usluga?

Prošlog mjeseca smo pisali o tome šta vam je sve potrebno da biste registrovali društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O). Nakon uspješnog završenja svih administrativnih poslova koji se vezuju za otvaranje vašeg preduzeća, slijedi uključivanje u platni promet i...